• UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
PAIEŠKA   
EnviTec Biogas International

Atliekų tvarkymas

Procesas

Fermentacijos metu didelis organinių medžiagų kiekis yra skaidomas bakterijų, susidaro dujos. Po mėšlo ir žaliosios masės fermentavimo ir anaerobinio stabilizavimo procesų, skystojo pavidalo atliekos perpilamos į dekanterį, kuriame atskiriamos į kietojo pavidalo atliekas ir skystį. Šis procesas vyksta išcentrinės jėgos pagrindu. Atskirtos kietojo pavidalo atliekos turi didelį kiekį fosforo, todėl gali būti naudojamos kaip itin vertingos trąšos.

Dirvą gerinančios medžiagos

Po proceso likusios skystojo pavidalo atliekos filtruojamos (utrafiltruojamos), ko metu smulkios dalelės atskiriamos ir surenkamos. Po utrafiltracijos skystyje lieka tik skysta medžiaga , o būtent - azotas ir kalis. Po to skystis perpilamas ir reversinės osmozės procese speciali membrana sulaiko visas substancijas, ko pasėkoje gaunamas geriamas vanduo. Dalelės, kurios nepraleidžiamos pro membraną yra surenkamos ir tokiu būdu gaunamos azoto – kalio trąšos.

Privalumai

 • Taršos mažinimas
 • Dirvos kokybę gerinančių medžiagų gamyba
 • Maitinamųjų dirvos medžiagų paskleidimo optimizavimas
 • Po proceso gaunamas švarus vanduo
 • Sumažinamas atliekų rezervuaro dydis
 • Mažinami transportavimo kaštai
 • Patikima technologija ir ilgametė patirtis
 • Know-how