• UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
PAIEŠKA   
EnviTec Biogas International

Biodujų įrenginiai

Energija iš gamtos

Biodujos – tai natūralus produktas, kuris susidaro fermentuojant mėšlą ar kitas organines žemės ūkio, gamybos ar municipalines atliekas. Biodujos naudojamos šilumai ir elektrai gaminti kogeneracinėse jėgainėse arba valomos iki naturalių dujų lygio ir tiekiamos į dujotiekį. Skystojo pavidalo atliekos, kurios susidaro biodujų gamybos procese, gali būti naudojamos kaip itin vertinga trąša.

Procesas yra paprastas

Medžiagos, kurias norime fermentuoti, homogenizuojamos, pumpuojamos į pašildomą ir termiškai izoliuotą gelžbetoninę talpą (fermentatorių). Fermentacijos procesas vyksta 35C – 38C laipsnių temperatūroje, išretinto oro sąlygomis. Procesui vykti reikalinga energija pasigamina pati. Bakterijos skaido biomasę ir tuo metu išsiskiria metano turinčios dujos. Naudojant gautas dujas kogeneracijoje gaminama ir parduodama elektra bei šiluma arba dujos tiekiamos į dujotiekį. Proceso metu susidariusios skystos atliekos automatiškai išpumpuojamos į atskirą talpyklą.

Jėgainės statyba ir saugumas

Įvairių galių EnviTec Biogas statomos jėgainės atitinka skirtingų kontroliuojančių institucijų reikalavimus nepriklausomai nuo šalies ir yra standartizuotos. Tai suteikia šiuos privalumus:

 • Trumpi montavimo terminai
 • Mažesnės investicijos
 • Minimizuoti techninės priežiūros ir remonto kaštai eksploatacijos metu
 • Centralizuotas komplektuojančių elementų sandėliavimas ir tiekimas
 • Užtikrintas patikimumas