• UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
 • UAB Uniprojektas Biodujos
PAIEŠKA   
EnviTec Biogas International

Draudimas

EnviTec Assekuranz Makler GmbH siūlo siūlo platų draudimo paslaugų spektrą biodujų jėgainių pirkėjams:

 • Turto draudimas apimantis visus statinius, mechanizmus, visas elektros instaliacijas, taip pat nenumatytą žalą (naudojimo klaidos, statybinių medžiagų kokybė ir konstruktyvinės klaidos, statybos brokas, trumpas sujungimas ir per aukštas slėgis).
 • Negautų pajamų draudimas dengia žalą, patirtą dėl sugadinimo ar veiklos sutrikimų, atsiradusių dėl techninio jėgainės sprendimo, apdrausto pastato arba kito kartu apdrausto turto vieneto.
 • Galimos papildomos rizikos: gaisro sugadinti nebaigti statiniai ir žala statinio savininkui ar operatoriui, aplinkosauginių įsipareigojimų draudimas.